የኢትዮጵያ የ2009 ዓ.ም የ8ኛ ክፍል ክልላዊ ፈተና የጊዜ ሰሌዳ

 

ፈተናው የሚሰጥበትዕለት

 

ፈተናው የሚሰጥበትዕለት

 

ፈተናው የሚሰጥበት ሰዓት

 

የሚሰጡት የትምህርት

ዓይነቶች

 

 

 

 

 

ረቡዕ

Wednesday

 

 

 

 

 

 

 

ሰኔ 7/2009ዓ.ም

June 14/2017

 

 

ጧት

 

Morning

 

 

3፡00 _ 5፡00

 

9፡00 _ 11፡00

 

 

ክፍልአንድ

አማርኛ

እና

እንግሊዝኛ

 

 

ከሰዓትበኋላ

 

Afternoon

 

8፡00 - 10፡00

 

2፡00 _ 4፡00

 

ክፍልሁለት

ሂሳብ

እና

ባዮሎጂ

 

 

 

 

ሐሙስ

Thursday

 

 

 

 

 

 

ሰኔ 8/ 2009

June 15/2017

 

ጧት

 

Morning

 

 

3፡00 _ 5፡00

 

9፡00 _ 11፡00

 

 

ክፍልሦስት

ፊዚክስ

እና

ኬሚስትሪ

 

ከሰዓትበኋላ

 

       Afternoon

 

 8፡00 - 10፡00

 

2፡00 _ 4፡00

 

ክፍልአራት

የህብረተሰብ ሳይንስ

እና

የሥነ-ዜጋና ሥነ-ምግባር ትምህርት

 

 

አርብ

Friday

 

 

 

 

 

ሰኔ 9/2009

June 16/2017

 

 

ጧት

 

Morning

 

 

3፡00 _ 5፡00

 

9፡00 _ 11፡00

 

 

 

የአፍ መፍቻ ቋንቋዎች

Login Form